Lediga jobb

2018-01-29

Engagerad Biträdande rektor/Rektor till Consensums gymnasium i Lund

Consensums gymnasium i Lund är i en spännande utvecklingsfas och vi söker dig som långsiktigt vill leda och samordna utvecklingen på vårt gymnasium mot ännu större framgångar. Initialt innebär tjänsten att biträda rektor, parallellt med en bredvidgång i syfte att ta över rektorstjänsten när nuvarande rektor går i pension. 

Consensums pedagogiska ledarskap är av stor betydelse för hur lärarteamen utvecklas och eleverna når sina mål. Vi arbetar med ett ledarskap utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket skapar förändring genom stöd, gemensamma mål och visioner samt har fokus på kvaliteten i undervisning och lärande. 

Rektor är direkt underställd företagets VD och har fullt budget- och resultatansvar samt mandat och frihet att agera inom givna ramar. Elevernas måluppfyllelse är grunden för rektors organisering och fördelning av resurser. Du ingår i Consensum ledargrupp med övriga rektorer och verksamhetsledare inom koncernen. 

Vi söker Dig som är nytänkande och utvecklingsinriktad. Du ska ha erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, personalledning och ekonomiansvar i gymnasieskolan. Du är engagerad för att eleverna ska lyckas i sin utbildning och har god förståelse för vilka förutsättningar som krävs. Du ska visa stor närvaro i mötet med människor och tycka om att samarbeta i team. Du ska ha rektorsutbildning.

Är Du intresserad att arbeta i en dynamisk verksamhet med höga krav på kvalitet och trevliga kollegor? Är du kreativ, engagerad och ser pedagogisk ledning och utveckling som en spännande utmaning, då är kanske Du den vi söker? 

Consensum är ett Utbildningscentrum inom hälsa, vård och naturvetenskap i Skåne och Stockholm. Vi har attraktiva utbildningar på såväl Yrkeshögskolenivå som på gymnasienivå för både ungdomar och vuxna. Consensum erbjuder också specialutformade utbildningar på uppdrag av privata och offentliga uppdragsgivare. 

Consensums gymnasium i Lund är i en spännande utvecklingsfas. I dagsläget har vi 260 elever med ca 180 elever på Vård- och omsorgsprogrammet och ca 80 elever på Naturvetenskapliga programmet. Vi tar emot elever från hela Skåne län. Skolan är belägen i natursköna Sankt Lars park. Vi är certifierat Vård och omsorgscollege tillsammans med Malmö/Lund. De som tar studenten hos oss har mycket goda resultat och läser i hög grad vidare eller söker sig till arbeten med människor. Skolan har ett mycket utvecklingsinriktat och kompetent lärarteam med ett fantastiskt engagemang och stor arbetsglädje.

 

Kontakt 

Carin Jogre, rektor

carin.jogre@consensum.se