Uppdragsutbildning

Vår uppdragsutbildning vänder sig till personal som redan nu arbetar inom vård och omsorg, men utan formell utbildning. Deltagarna får betyg inom ramen för Consensums betygsrätt.

Före studierna

Elevernas förkunskaper och svenskkunskaper kartläggs så att undervisningen kan anpassas efter elevernas behov.

Upplägg

Vi erbjuder två möjliga upplägg. Det ena går ut på att eleverna har undervisning en gång i veckan i Consensums lokaler eller i lokaler på arbetsplatsen. Undervisningen sker av utbildad vårdlärare, och olika arbetssätt används under lektionerna.

Det andra upplägget går ut på att eleverna vid ett tillfälle validerar sin kurs genom prövning. Sluteximination för båda uppläggen sker genom ett skriftligt prov. Studietakten är 100 p på 4-5 veckor.

Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och behov samt flexibla vad gäller val av kurser från vård- och omsorgsprogrammet, utbildningsplats och tidpunkt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas av Consensum.

Antal deltagare

Bestäms utifrån företagets behov.

Betyg efter varje kurs

Efter varje avslutad kurs sätts betyg, och deltagare samt företag meddelas.

Kvalitetsutbildning

Vår erfarenhet och höga kompetens inom området Vård och omsorg borgar för en mycket hög utbildningskvalitet. Ett viktigt mål för oss är att skapa genomtänkta pedagogiska upplägg som skapar goda processer i din verksamhet.

Efter avslutad utbildning

Eleven erhåller alltid ett diplom som visar fullföljda kurser inom vård- och omsorgsutbildningen. Elever som läser totalt 1350p hos Consensum får dessutom en brosch. Efter avslutad utbildning skickas utdrag ur betygskatalogen till varje elevs hemkommun.