Consensum

Välkommen till Consensum

Consensum är ett kunskapscentrum med gymnasieskola, yrkeshögskola samt vuxenutbildning inom hälsa, vård och omsorg. Välkommen att besöka våra respektive hemsidor:

Consensum Gymnasium – Lund

Consensum Gymnasium – Sollentuna

Consensum Vux – Lund

Consensum Vux – Stockholms län

Consensum YH – Lund/Sollentuna

Consensum Uppdragsutbildning