Arkiv: Aktuellt

Consensum med nyckelroll i unikt integrationsprojekt.

96f183cf19823d5b_800x800ar

Nu ska ett 30-tal medarbetare i Ambeas affärsområden Nytida och Vardaga få utbildning som handledare och språkmentorer för nyanlända. Utbildningen anordnas inom ramen för ESF Projekt KISA där Arbetsförmedlingen är projektägare och i samarbete med utbildningsföretaget Consensum.