Om Consensum

Consensum är ett kunskapscentrum för utbildning inom hälsa, vård och omsorg. Med kvalitetssäkrade utbildningar vill vi vara med och forma samhällsutvecklingen inom vård och omsorg.

Vi erbjuder Gymnasium för ungdomar, Vuxenutbildning på gymnasialnivå (Komvux) samt Yrkeshögskoleutbildningar på en högre nivå. Mot privata och offentliga uppdragsgivare arrangerar vi även skräddarsydda uppdragsutbildningar.

 

Gymnasium

År 2002 öppnade Consensum i Lund dörrarna för sin första gymnasieskola. Tack vare en hög attraktivitet och väl genomarbetad metodik blev skolan 2005 utsedd av regeringen som idéskola för yrkesinriktade program. Consensum Gymnasieskola i Lund erbjuder ett högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram med fördjupningarna Akutsjukvård, Hälsa- och friskvård samt Högskola/universitet. Samt ett Naturvetenskapsprogram med inriktning Naturvetenskap. En högskoleförberedande, skräddarsydd utbildning för den som siktar mot en karriär inom människoinriktade yrken.

År 2008 etablerade sig Consensum även i Sollentuna, en gymnasieskola som snabbt har förvärvat hög attraktivitet och ett gott rykte. Skolan drivs efter samma koncept som i Lund. Consensum Gymnasieskola i Sollentuna erbjuder ett Vård- och omsorgsprogram med högskoleförberedande fördjupningar mot Akutsjukvård samt Hälsa- och friskvård.

Consensum Gymnasium Lund 

Consensum Gymnasium Sollentuna

 

Vuxenutbildning

Sedan hösten 2009 erbjuder Consensum även Vuxenutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet. Utbildningarna bedrivs inom ramen för Komvux samt på uppdrag av Lunds kommun och Vux10 i Stockholms län. Vårt upplägg ger möjlighet till såväl distans- som närutbildning. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och är kostnadsfri.

Consensums Vuxenutbildning ger dig formell kompetens som undersköterska efter genomgången utbildning (Vård- och omsorgsutbildning Grund plus Fördjupning). Vi erbjuder också enstaka kurser som ger möjlighet till påbyggnad av kompetensen.

Consensum Vux Lund

Consensum Vux Sollentuna

 

Yrkeshögskola

Consensum Yrkeshögskola etablerades år 2009 och erbjuder specialistutbildningar för undersköterskor inom verksamhetsområdena äldreomsorg, psykiatri och LSS/ stöd för funktionsnedsatta. Utbildningarna finns i såväl Sollentuna som i Lund.

Utbildningarna är på halvfart (200 poäng) och har ett distansupplägg som kombineras med närträffar på utbildningsorten. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och är kostnadsfri.

Consensum YH

 

Uppdragsutbildning

Consensum har många års erfarenhet av att genomföra skräddarsydda utbildningar med offentliga och privata företag och institutioner som uppdragsgivare. Utbildningarna genomförs på såväl yrkeshögskolenivå som gymnasienivå. 

Uppdragsutbildningar