Att arbeta med människor

Att välja en utbildning som förbereder dig för ett arbete med människor är att välja ett av våra viktigaste yrkesområden, här och nu och i framtiden. Det finns många olika yrkesområden där du arbetar med människor som på något sätt behöver dig. Till exempel inom medicin, omvårdnad, socialt arbete och omsorg samt förebyggande hälsoarbete. Det behövs både män och kvinnor, unga och äldre, och det behövs personal med olika språklig och kulturell bakgrund.

Meningsfullt arbete

Gemensamt för alla yrken är att du möter människor och att din arbetsinsats kan leda till ett aktivt och meningsfullt liv för dem. Du kommer att arbeta i en organisation där ditt arbete räknas och där du själv är ett viktigt verktyg för att uppnå ett bra resultat. Du kommer att förstå hur en god miljö påverkar livskvalitet och välmående, och hur du anpassar dina insatser efter individuella behov och resurser. Det är också viktigt att utveckla en förmåga att bättre förstå och leva dig in i hur andra individer tänker, känner och varför de beter sig på ett visst sätt. På så sätt lär du dig samspela med människor, att arbeta nära människor, och att arbeta i team på ett självständigt och kreativt sätt. Vi lägger stor vikt vid kunskap, process och teknik, men för att fungera måste arbetet genomföras med värme och förståelse. Du kommer att få känna personlig tillfredsställelse av att hjälpa andra, och uppskattning från vårdtagarna och deras närstående.

Stora möjligheter till jobb

Det finns stora möjligheter till arbete* efter färdig utbildning. Om du hellre tar ytterligare ett steg vid universitet eller högskola så öppnas ännu fler vägar, hela program och fristående kurser. Eller varför inte spara fortbildningen till dess att du har arbetat ett tag? Det finns stor efterfrågan på specialistutbildad personal inom vård och omsorg, och genom att välja Consensums Yrkeshögskola kommer du ett stort steg vidare i din karriär.

* ”Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.” Citat ur rapporten ”Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen” från Sveriges Kommuner och Landsting, 2014.