Om oss

CONSENSUM ett förstahandsval om Du vill utbilda dig till ett arbete med människor

– ett kunskapscentrum för utbildning inom Hälsa, Vård och Omsorg. Vi har attraktiva utbildningar på Yrkeshögskolan och Gymnasieskolan för både ungdomar och vuxna. Consensum erbjuder också specialutformade utbildningar på uppdrag av privata och offentliga uppdragsgivare.

2002 öppnade Consensum i Lund dörrarna för sin första gymnasieskola. Tack vare sin höga attraktivitet och sin väl genomarbetade metodik, blev skolan 2005 utsedd av regeringen som idéskola för yrkesinriktade program. I Lund erbjuds Vård och omsorgsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet samt Lärlingsutbildning.

2008 etablerade sig Consensum i Sollentuna, en gymnasieskola som snabbt har förvärvat hög attraktivitet och ett gott rykte. Skolan drivs efter samma koncept som i Lund. Consensums gymnasium i Sollentuna erbjuder Vård och omsorgsprogrammet.

Sedan hösten 2009 kan Consensum erbjuda Vuxenutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet på uppdrag av Lunds kommun och TIOVUX i Stockholms län. Utbildningar med möjlighet för såväl distansupplägg som närutbildning. På uppdrag av ett flertal arbetsplatser inom vård och omsorg driver Consensum sedan 2010 Arbetsplatsintegrerad utbildning för baspersonal som saknar formell utbildning. En studieform vilken också används i Consensums uppdrag inom Omvårdnadslyftet

2009 etablerades Consensums Yrkeshögskola och vi kan erbjuda Specialistutbildningar för undersköterskor inom palliativ vård, psykiatri och äldrehälsa samt Handledare inom LSS i såväl Sollentuna som i Lund.

Consensum är ett utbildningsföretag som vill ta ansvar och vara med och forma samhällsutvecklingen inom utbildning och vård och omsorg.

Det går bra för Consensums elever!

I undersökningar gjorda 1-2år efter avslutade studier är 96,3% av de studerande sysselsatta i studier eller arbete . Drygt 28 % av Consensums elever studerar vidare på högskola och universitet redan efter 1-2 år, vilket är högre än riksgenomsnittet. De vägar eleverna då väljer efter sin student är till exempel sjuksköterska, läkare, socionom, teolog, tandtekniker, lärare, polis, logoped och hälsoinformatör. Det finns också studerande som startat eget företag i hälsobranschen. Av de elever vilka gav sig direkt ut arbetslivet arbetar den stora majoriteten inom vård och omsorg.

2011 erhöll efter genomgången gymnasieutbildning 97% av Consensums elever behörighet till högskola och universitet, vilket kan jämföras med riket totalt där 81% av eleverna som blir behöriga till högskola och universitet.