Utmärkelser

Det går bra för Consensums elever. I undersökningar gjorda 1-2 år efter avslutade studier är 96,3% av de studerande sysselsatta i studier eller arbete. Drygt 28 % av Consensums elever studerar vidare på högskola och universitet redan efter 1-2 år, vilket är högre än riksgenomsnittet.
 
De vägar eleverna då väljer efter sin student är till exempel sjuksköterska, läkare, socionom, teolog, tandtekniker, lärare, polis, logoped och hälsoinformatör. Det finns också flera studerande som startat eget företag i hälsobranschen. Av de elever vilka gav sig direkt ut arbetslivet arbetar den stora majoriteten inom vård och omsorg.
 
År 2013 hade våra avgångsstudenter från gymnasiet mycket bra resultat, både meritvärde och andel studenter som är högskolebehöriga ligger högre än nationella resultat.
 

Några av de utmärkelser vi fått genom åren:

 
  • Idéskola 2005 – Utifrån Consensum höga attraktion och vårt tematiska arbetssätt blev vi utsedda för att vara navet i ett nätverk för andra skolors utveckling på området.
  • Pilotskola inom lärlingsutbildning 2008
  • Referensskola för skolverket avseende entreprenöriellt lärande
  • Vinnare av Yrkes-DM 2012
  • Andra plats placering i Ungföretagsamhetsmässan 2012 med ett av Consensums UF-företag.