Vision och värdegrund

Vision

”Att nå toppen” betyder för oss:

• Att bli en förebild när det gäller kvalitet, nytänkande och utbildningsresultat.

• Vara ett bildningscentrum som elever/studerande är nöjda med och känner stolthet över.

• ”A great place to work” En arbetsplatskultur som präglas av förtroende, trivsel och ömsesidig respekt.

• Högst attraktivitet med kö till våra utbildningar.

 

Värdegrund

Alla kan lyckas!

Genom:

• Engagemang för individen

• Vårt ledarskap

 Skapar vi:

• Lust att lära och utvecklas

• Glädje och stolthet