Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att stärka kvalitet och attraktivitet för vårdyrket och på utbildningar som leder till arbete inom vård och omsorg. Nationella föreningen för Vård- och omsorgscollege är en samarbetsorganisation med Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och vårdföretagen.

Consensum, ett VO-college

Consensum Gymnasium i Lund (tillsammans med Malmö/Lund) och Sollentuna (tillsammans med Solna och Sollentuna) är certifierade Vård- och omsorgscollege. Skolor och arbetsgivare som ingår i ett Vård- och omsorgscollege erbjuder dig en utbildning där både det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och utbildningen i skolan håller en extra hög kvalitet. Att välja ett VO-college innebär ett garanterat arbete efter utbildningen. 

http://www.vo-college.se

Folder – Vi äger vi bryr oss vi kan

 

StockholmcentreradepsSkanecentreradgif