Uppdragsutbildning

Consensum har många års erfarenhet av att genomföra skräddarsydda utbildningar med offentliga och privata företag och institutioner som uppdragsgivare. Utbildningarna genomförs på såväl yrkeshögskolenivå som gymnasienivå. Välkommen att göra en förutsättningslös förfrågan.

Om uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildning som anordnas mot avgift för en uppdragsgivare. Det kan vara personalutbildning för anställda i ett företag eller i en offentlig verksamhet eller annan organisation, men kan också arrangeras av arbetsmarknadsskäl. Det krävs ingen antagning men det kan finnas krav på viss formell behörighet. Det är beställaren som bestämmer vem som ska gå kursen. Uppdragsutbildning kan ges med eller utan betyg.

Lång erfarenhet

Vår höga kompetens inom området Hälsa, vård och omsorg borgar för en mycket hög utbildningskvalitet. Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och behov samt flexibla vad gäller innehåll, utbildningsplats och tidpunkt. Ett viktigt mål för oss är att skapa genomtänkta pedagogiska upplägg som skapar goda processer i din verksamhet.

Referenser

Genom åren har vi arrangerat uppdragsutbildningar för många nöjda företag och institutioner. Vi har samlat ett antal goda referenser från tidigare uppdragsgivare, läs gärna och bli inspirerad.

Läs mer

Våra utbildningar

På Consensum erbjuder vi uppdragsutbildningar inom en rad områden och kunskapsfält. Vi kan antingen utgå från utvalda utbildningar eller handplocka delkurser helt utifrån ämnesområde och behov.

Stödpedagog
Genom att fler får möjlighet att läsa till Stödpedagog bidrar du till en komptenshöjning och kvalitetsförstärkning inom din verksamhet. För att ge fler personal möjlighet att studera till Stödpedagog erbjuder nu Consensum Yrkeshögskola i Lund utbildningen till ett självkostnadspris.
Yrkeshögskoleutbildning till Stödpedagog
Genom att fler får möjlighet att läsa till Stödpedagog bidrar du till en kompetenshöjning och kvalitetsförstärkning i din verksamhet.
Yrkeshögskoleutbildning inom demens
Ger verksamheten ett kvalitetslyft! Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen.
Undersköterskeutbildning som ger utveckling på arbetsplatsen
Utbildningen riktar sig till anställda inom vård och omsorg med erfarenhet, men utan formell kompetens.
Leva tills man dör – kompetens i palliativ vård
Fokus på kompetens för att möta personer i livets slutskede utifrån bibehållen livskvalitet med utgångspunkt i existentiella, sociala, fysiska, och psykologiska perspektiv.
Att handleda kollegor i evidensbaserad praktik
Redskap för att leda sig själv och andra i det dagliga arbetet är huvudinnehållet i denna utbildning. Vidare får man Insikt i hur harmoniska och välfungerade arbetsgrupper skapas.
Psykisk ohälsa hos äldre
Det är väldokumenterat att kunskap om äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område. Vi bygger utbildningar inom detta område utifrån kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och vilken beredskap som ska finnas för att ge en värdig omvårdnad.
Äldres livsrum utifrån ett salutogent förhållningssätt
Fokus är att lyfta fram den äldres komplexa situation och att metodiskt utifrån ett salutogent perspektiv öka värdighet, delaktighet och självbestämmande inom vård och omsorg.
Återhämtning vid psykisk ohälsa
En utbildning med fokus på att ge ökad förståelse och redskap för att stödja personer med psykisk ohälsa i deras återhämtningsprocess.
Vård av multisjuka äldre
Multisjuka äldre som vårdas i hemmet/särskilt boende blir allt fler. I denna utbildning lyfter vi beredskapen för att möta den kompexitet som finns i hemsjukvården idag.
Kvalitetsledare inom vård och omsorg 
I denna utbildning ger vi en ökad beredskap och förståelse för ledarskapet och att systematiskt jobba med kvalitet med vårdtagarens/brukarens livskvalitet i fokus.