Övriga ämnesoråden

Inom hälsa, vård och omsorg finns ständiga behov av kompetensutveckling för att bibehålla kvalitet och skapa utveckling. Consensum utformar utbildningar med utgångspunkt från uppdragsgivarens önskemål och behov, allt ifrån enstaka föreläsningar, temadagar eller kurser om flera dagar.

Exempel på enstaka ämnesområden och kurser som kan byggas ihop till en utbildning:

• Social dokumentation
• Salutogent kontaktmannaskap
• Salutogent ledarskap
• Mat och måltid som ger livslust
• Värdegrund