Referenser

Mer information kommer inom kort – uppdatering av hemsidan pågår..

Läs och bli inspirerad av andra företag/institutioner:

Uppdragsgivare:

”Resultatenheten Väsby Stöd för personer med funktionsnedsättning har sin tillhörighet i Väsby Välfärd, Upplands Väsby kommun. Väsby Stöd beställde en specifikt utformad utbildning för medarbetare med utökat ansvar av Consensum. Väsby Stöd och Consensum utformade tillsammans innehållet, stöttade studenterna på vägen och möjliggjorde att det blev framgång för samtliga medarbetare. Utbildningen säkerställer att enheterna har en medarbetare på plats som bevakar att arbetsmetoder efterföljs, kan handleda och arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt. Kommunikationen med Consensum har varit mycket givande och ledningen inom Väsby Stöd är mycket glada över samarbetet med Consensum och den kompetens som nu våra medarbetare med utökat ansvar är bärare av.”

Yvonne Boberg Resultatenhetschef för Väsby stöd

—–

En grupp om 20 personal inom äldreomsorgen i Staffanstorp utbildades inom ramen för omvårdnadslyftet – Målet var  formell “undersköterskekompetens” samtliga nådde mål.

”Vi är mycket nöjda med Consensum som utbildningsanordnare. Samarbetet har varit gott och vi har hela tiden haft en bra dialog sinsemellan. Våra studerande har lämnat goda vitsord om sina lärare, upplägget på utbildningen och om den nya kunskap som de har fått genom Omvårdnadslyftet.”

Alexandra Emanuelsson
Kvalitetsutvecklare
Vård och omsorg Staffanstorps kommun

 —–

125 av Kosmo´s medarbetare i Stockholm har fått – eller får – formell gymnasieutbildning till undersköterska genom arbetsplatsförlagd undervisning av Consensum. Våra erfarenheter av Consensum är mycket positiva:

  • Vi har haft en mycket givande dialog omkring utbildningens upplägg och vårt respektive ansvarstagande
  • Det teoretiska materialet på Consensums lärplattform har hållit hög kvalitet och upplevts som värdefullt av våra medarbetare
  • Consensums lärare har besökt våra arbetsplatser för att träffa eleverna/våra medarbetare. Lärarna har visat mycket stort engagemang och anpassat utbildningen till våra medarbetares individuella behov på ett utmärkt sätt.
  • Mer än 80% av våra medarbetare har tack vare kombinationen av webbaserade läromedel, individuell undervisning och handledning i det dagliga arbetet på arbetsplatsen lyckats slutföra sin utbildning inom 14 månader, till stor glädje både för dem själva och för våra verksamheter.
Kristina Bardh
Vice VD och ordförande Kosmo