Vård- och omsorgsutbildning

Vi är alltid lyhörda för uppdragsgivarens önskemål och behov samt flexibla vad gäller val av kurser från vård- och omsorgsprogrammet.

Baspaket 950 poäng

VÅRVÅR01 Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
MEDMED01 Medicin 1, 150 p
PSKPSY01 Psykologi 1, 50 p
MÄNETI0 Etik och människans livsvillkor, 100 p
HALHAL0 Hälsopedagogik, 100 p
VÅRVÅR02 Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p 
SPCSPE01 Specialpedagogik 1, 100 p
PSYPSY01 Psykiatri 1, 100 p

Fördjupningspaket 400 poäng/paket

• Funktionshinder
• Förebyggande hälsovård
• Hälso- och sjukvård
• Psykiatri
• Äldreomsorg